JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förslag eller synpunkter

Hovrätten för Nedre Norrland

Postadress: Box 170 851 03 Sundsvall
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Tel: 060-18 68 00

Rättegångar

 Vecka 43 alla salar

Kontakta Hovrätten för mer uppgifter om rättegångarna.

 


 

Parkeringar
Karta över parkeringar i anslutning till hovrätten

Lokal information

Hovrätten för Nedre Norrland får överklagade mål från tingsrätter i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Hovrätten har cirka 40 anställda, varav drygt hälften är jurister. Den dömande verksamheten sker på en avdelning. Målen bereds inledningsvis i stor utsträckning av andra personalkategorier än domare.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.