JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

 

Behandling av personuppgifter

 

Hovrätten för Nedre Norrland (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet. 

 

Information och rättelse m.m.

 

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos hovrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

 

I dessa frågor kontakta Hovrätten för Nedre Norrland, box 170, 851 03 Sundsvall eller via e-post hovratten.nedrenorrland@dom.se

 
Senast ändrad: 2018-05-28