JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information till dig som är kallad till rättegång i hovrätten

Var ligger hovrätten?
Hovrätten ligger i Rättscentrum på Södra Tjärngatan 2. Från järnvägsstationen, Sundsvalls Central, är det knappt 2 km och från Sundsvall-Timrå flygplats (Midlanda), ca 22 km. För den som reser med bil finns det parkeringsplatser, se karta.

Hur går rättegången i hovrätten till?
När du kommer till hovrätten ska du vänta utanför rättssalen till dess ditt mål ropas upp i högtalaren. Är du vittne ska du vänta till dess ditt namn ropas upp. Mer information om rättegången och hur det går till att vittna finns här.

Varför måste man vittna?
Målet har överklagats till hovrätten och ska därför prövas på nytt. För att domstolen ska kunna döma i målet är det nödvändigt att du kommer till rättegången och berättar vad du har sett och hört. Därför finns det en skyldighet enligt lag att vittna i domstol.

Även om du har varit vittne eller målsägande i tingsrätten måste du komma till hovrätten för att det ska finnas en möjlighet att ställa nya frågor till dig.

Stödperson till målsägande och vittnen i brottmål
Inom Brottsofferjouren finns personer som kan ge information och stöd i samband med rättegångar brottmål.

Om du vill att ett vittnesstöd ska finnas till hands i hovrätten inför den rättegång du har kallats till, kontakta Brottsofferjouren i Sundsvall i förväg på telefon
0200-21 20 19.

Du kan också kontakta vår Reception, antingen på telefon 060-18 68 00 eller när du kommer till hovrätten. Våra expeditionsvakter kan till exempel hjälpa till genom att följa dig till ett enskilt väntrum och till rättegångssalen.

Övrigt
Väntetider kan uppstå ibland.

I hovrättens lokaler finns kaffeautomat.

Hovrätten har kameraövervakning.

Det är inte tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar i rättssalen under rättegången. Man får inte heller störa förhandlingen genom t.ex. samtal eller användning av mobiltelefon.
Senast ändrad: 2019-03-12