JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lokalerna

Hovrättens byggnad uppfördes år 1948 och byggdes till år 1994. När hovrätten och Kammarrätten i Sundsvall fick gemensamma lokaler år 2008 utökades lokalerna med nya våningar på grannbyggnaden, som inrymmer bl.a. Sundsvalls tingsrätt och Åklagarkammaren i Sundsvall.

Hovrätten har idag funktionella och anpassade lokaler för allmänheten och de anställda. Våra sessionssalar är utrustade med modern teknik.

De allmänna utrymmena är kameraövervakade.
Senast ändrad: 2015-12-03