JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och ogillar åtalet i mål om spädbarnsmisshandel

[2015-10-08] Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner den åtalade pappan från åtalet för misshandel i alla delar. Pappan har i hovrätten återtagit sina tidigare erkännanden och i anledning av detta har nya omständigheter lagts fram i hovrätten. Hovrätten har funnit att erkännandet varken var trovärdigt eller tillförlitligt. Utifrån denna situation har hovrätten kommit fram till att den medicinska utredningen inte varit tillräckligt robust för en fällande dom.

Den 15 februari 2015 kom ett av den tilltalade pappans tvillingbarn, då omkring två månader gammalt, in till Gävle sjukhus och visade bl.a. tecken på påverkan på hjärnan. Barnet förflyttades sedan till Akademiska sjukhuset i Uppsala där man förutom förändringar i hjärnan kunde konstatera revbensbrott. Även barnets tvillingssyskon lades in på sjukhuset som följebarn varvid man upptäckte att syskonet bl.a. hade en fraktur i hjässbenet.

Den 3 juni 2015 dömdes pappan av Gävle tingsrätt för synnerligen grov misshandel, grov misshandel och vållande till kroppskada. Brotten riktade sig mot båda barnen. Påföljden bestämdes till fängelse fem år. Åtalet och tingsrättens dom byggde på att pappan hade erkänt att han vid två angivna tillfällen hade skakat det ena barnet samt vid ett angivet tillfälle skakat det andra barnet och slagit det barnets huvud mot sitt eget bröstben och i ett skötbord. Han erkände även att han av oaktsamhet vid ett angivet tillfälle orsakat ena barnet ett lårbensbrott genom att klämma benet mellan sig själv och ett skötbord.

Efter tingsrättens dom tog pappan tillbaka sina erkännanden med undantag för att han stod fast vid att han av oaktsamhet klämt det ena barnets ben på det sätt som han tidigare berättat. Pappan har i hovrätten berättat att hans tidigare erkännande varit falskt och att han erkände på grund av att han kände sig tvingad att hitta en förklaring till barnens tillstånd samt för att barnens mamma, som inledningsvis också var misstänkt och häktad för att ha skadat barnen, skulle friges så att barnen skulle kunna få vara med henne. De skador eller förändringar som funnits på barnen har enligt pappans förändrade inställning medicinska förklaringar.

Åklagarna har anfört att hovrätten ska bortse från att pappan har tagit tillbaka sina tidigare erkännanden och döma honom i enlighet med hans tidigare erkännanden.

I hovrätten har, utöver den bevisning som lades fram i tingsrätten, åberopats ytterligare medicinsk bevisning i form utav utlåtanden och vittnesmål av och med medicinskt sakkunniga personer.

Hovrätten har gjort en annan bedömning av pappans trovärdighet än den tingsrätten gjorde. Hovrätten har ansett att det erkännande som pappan lämnade under såväl polisförhör som vid tingsrätten inte har varit trovärdigt. Hovrätten har vidare, efter att ha tagit del av under vilka förhållanden pappan gjorde sina tidigare erkännanden, ansett att pappans erkännande inte heller är tillförlitligt. När hovrätten har bedömt den övriga bevisningen i form av i huvudsak medicinsk utredning har hovrätten kommit fram till att denna utredning inte utesluter att de skador barnen uppvisat kan ha medicinska orsaker. Den medicinska utredningen har inte heller med någon större säkerhet kunnat ge ett svar på om skadorna har uppkommit vid de datum som angivits i åtalet. Mot bakgrund av osäkerheten i den medicinska utredningen och pappans låga trovärdighet och tillförlitlighet är utredningen inte tillräckligt robust för en fällande dom. Hovrätten har därför ogillat åtalet i samtliga delar.

Beställ domen här

Senast ändrad: 2015-10-08

För mer information kontakta:

Sten Burman
Hovrättspresiden
060-18 68 01

Karin Gustin
Hovrättsråd
060-18 68 19

Martin Sjökvist
Tf hovrättsassessor
060-18 68 25

Målnummer:

B 679-15