JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

[2018-03-13] Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten har i dag meddelat en dom i ett omfattande mål som rör två bröder som har åtalats för ett stort antal sexuella övergrepp mot fem barn. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att båda bröderna är skyldiga till ett mycket stort antal sexualbrott, bl.a. grov våldtäkt mot barn. Hovrätten anser dock att det inte med säkerhet går att fastställa hur många brott de gjort sig skyldiga till, men att det är färre än det som tingsrätten har kommit fram till. Brotten ligger många år tillbaka i tiden och målsägandena som idag är vuxna, har endast kunnat göra uppskattningar av antalet övergrepp.

Tingsrätten dömde de båda personerna till 14 respektive 12 års fängelse. Hovrätten sänker fängelsestraffen till 9 respektive 7 års fängelse. När hovrätten har bedömt fängelsestraffens längd har hovrätten tagit hänsyn bl.a. till att många av brotten skedde för länge sedan när straffskalan för brotten var lägre än idag. Enligt hovrätten har antalet brott betydelse för fängelsestraffens längd men att detta inte påverkar straffen så mycket som tingsrätten har ansett. Det har också betydelse att det inte har förekommit något våld i samband med brotten, att barnen med ett undantag inte har varit väldigt unga och att det har gått lång tid sedan brotten. 


Bifogade filer:

Pressmeddelande


Senast ändrad: 2018-03-13

För mer information kontakta:

Per-Anders Svensson
Hovrättsråd
060-18 68 93
per-anders.svensson@dom.se

Målnummer:

B 30-18