JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i målet rörande försök till mord vid kraftverket i Hölleforsen, Ragunda kommun

[2017-03-03] Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland har idag fastställt Östersunds tingsrätts dom att pappan från Ragunda kommun försökt döda sin dotter genom att kasta eller släppa ner henne från bron vid kraftverksdammen ner mot kraftverksdammens botten. När det gäller påföljden har hovrätten skärpt straffet till 12 års fängelse.

Pappan åtalades för försök till mord. Han förnekade att han hade haft avsikt att döda sin dotter, men medgav ansvar för grovt vållande till kroppsskada. Hovrätten har kommit till samma slutsats som tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att pappan avsiktligen försökt döda sin dotter.

Mannen hade även dömts för grov misshandel och grovt olaga hot mot barnets mamma. Hovrätten har fastställt domen avseende grovt olaga hot men har bedömt att misshandeln inte har varit så allvarlig att den ska bedömas som grov.

Hovrätten anser inte att det finns skäl att frångå bedömningen att mannen inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller att han lider av en sådan störning. Påföljden har därför bestämts till fängelse. Hovrätten anser att straffvärdet är högre än vad tingsrätten kommit fram till och har därför skärpt straffet.

Hovrätten har fastställt tingsrättens dom avseende skadestånd för brottet försök till mord. Barnet får således ersättning med 150 000 kr för kränkning och mamman med 20 000 kr för sveda och värk.

När det gäller mammans ersättning för kränkning i samband med brotten misshandel och grovt olaga hot har hovrätten bedömt att hon har rätt till ersättning med sammanlagt 20 000 kr.


Bifogade filer:

Pressmeddelande


Senast ändrad: 2017-03-03

För mer information kontakta:

Susanne Hård
Hovrättslagman
060-18 68 04
susanne.hard@dom.se

Fredrik Johnsson
Hovrättsråd
060-18 68 15
fredrik.johnsson@dom.se

Målnummer:

B 1402-16

Beställning av dom:

B 284-18