JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Livstids fängelse för mordförsök på imam

[2016-03-01] Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland skärper straffet till livstids fängelse för en uzbekisk medborgare som döms för mordförsök på en imam i Strömsund. Tingsrätten dömde mannen till 18 års fängelse men hovrätten anser att imamen blev så allvarligt skadad att brottet är lika straffvärt som ett fullbordat mord.

Östersunds tingsrätt dömde i december 2015 en uzbekisk medborgare till 18 års fängelse för mordförsök på en uzbekisk imam boende i Strömsund. Imamen sköts i huvudet i trappuppgången utanför sitt hem den 22 februari 2012.

Den dömde mannen överklagade domen och ville bli frikänd eller i alla fall ha ett kortare straff. Åklagaren och målsäganden överklagade också och ville att mannen skulle dömas till livstids fängelse. 

Hovrätten kommer liksom tingsrätten fram till att mannen ska dömas för brottet. Hovrätten skriver i sin dom att omständigheterna kring brottet är synnerligen försvårande. Mordförsöket skedde på uppdrag av någon eller några personer utomlands och mannen reste till Sverige i det enda syftet att skjuta imamen, för att därefter i princip omedelbart lämna landet. Även om imamen inte dog fick han så svåra skador att brottet förtjänar ett lika högt straff som ett fullbordat mord anser hovrätten. Mannen döms därför till livstids fängelse.

Åklagaren och målsäganden framförde i rättegången att brottet hade begåtts på uppdrag av den uzbekiska staten som hade intresse av att röja imamen ur vägen. Hovrätten kommer dock fram till att utredningen inte medger någon säker slutsats om vem eller vilka som ligger bakom uppdraget.

Tingsrätten bestämde också att mannen skulle utvisas ur Sverige på livstid och att han skulle betala skadestånd till imamen. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom i dessa delar.

Hovrätten var enig i sin bedömning.

 

Klicka här för att beställa domen


Bifogade filer:

Pressmeddelande


Senast ändrad: 2016-03-01

För mer information kontakta:

Irja Hånell
Hovrättsråd
060-18 68 08
irja.hanell@dom.se

Mats Fällström
Hovrättsråd
060-18 68 18
mats .fallstrom@dom.se

Målnummer:

B 53-16