JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisationen

Hovrätten för Nedre Norrlands viktigaste uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från Gävle tingsrätt, Hudiksvalls tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt och Östersunds tingsrätt. Andra viktiga uppgifter är att utbilda unga jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

De överklagade målen indelas i tre kategorier:
- brottmål (mål om åtal för brott)
- tvistemål (vanligen tvist mellan två enskilda personer eller företag, t.ex. om ett fastighetsköp)
- övriga mål (t.ex. utmätning, konkurs eller häktning).

Målen avgörs antingen efter muntlig förhandling (vilket på domstolsspråk kallas huvudförhandling) eller efter föredragning (vilket kallas att avgöra ett mål på handlingarna).

Hovrätten består av en dömande avdelning. Det finns också en administrativ enhet, som är gemensam för hovrätten och Kammarrätten i Sundsvall.

Verksamheten bedrivs i en gemensam byggnad för hovrätten och kammarrätten.

Chef för hovrätten är Erik Brattgård som är hovrättspresident.

Hovrätten är en s.k. administrativ värdmyndighet åt Rättshjälpsnämnden
Senast ändrad: 2016-09-26