JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälpsnämnden

Rättshjälpsnämnden vänder man sig till om man vill överklaga Rättshjälpsmyndighetens beslut i rättshjälpsfrågor.

Nämnden består av fem medlemmar, nämligen ordförande som är en domare, två advokater och två övriga ledamöter. Regeringen förordnar ledamöter och utser ordförande för viss tid. Regeringen utser lämpligt antal ersättare.

Ärendena föredras för nämnden av en jurist.
Rättshjälpsnämndens beslut går inte att överklaga.

Telefon: 060-18 68 91
Telefax: 060-18 68 39
E-post: rattshjalpsnamnden@dom.se
Postadress: Rättshjälpsnämnden
Box 170
851 03 Sundsvall
Besöksadress:
Södra Tjärngatan 2Senast ändrad: 2009-10-08